Álláspályázat óvodapedagógus Napsugár Óvoda Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Napsugár Óvoda Beremend
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

óvodapedagógus

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodapedagógusi feladatok ellátása 4 csoportos óvodában
Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Illetmény megállapítására a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján kerül sor . A pályázatok benyújtási módja: postán vagy személyesen. A beremendi Napsugár Óvoda címe: 7827 Beremend Kossuth u. 37. A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Sziliné Németh Tímea intézményvezető. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot hogy a pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánítja vagy visszavonja.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Napsugár Óvoda intézményvezetője bírálja el
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzata honlapján www. beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.02.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.21.

Álláspályázat intézményvezető Alapszolgáltatási Központ Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Alapszolgáltatási Központ Beremend Intézményvezető

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Közös Önkormányzati Hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat intézmény alkalmazottai (60 fő) felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alapító okiratában és szakmai programjában szereplő tevékenységek megszervezése és irányítása, felügyelete. Az Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény, melynek fenntartója a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás, melyet 27 település hozott létre. Az Alapszolgáltatási Központ ezen településeken látja el a feladatait. Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, öt évre szóló magasabb vezetői megbízással. Magasabb vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Az Alapszolgáltatási Központ szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény, melynek fenntartója a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás, melyet 27 település hozott létre. Az Alapszolgáltatási Központ ezen településeken látja el a feladatait.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) rendelkezései az irányadók. Pályázat benyújtása postai úton, Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal(7827 Beremend Szabadság tér 1. ) címére történő megküldésével vagy személyesen. További információt Wenhardt Renáta humánpol.ea.nyújt a 72/574-924-es számon. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Felsőfokú végzettség 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. mellékletében előírt szakirányú végzettség
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.05.

Álláspályázat intézményvezető Idősek Szociális Otthona Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Idősek Szociális Otthona Beremend intézményvezető


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Közös Önkormányzati Hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat intézmény alkalmazottai (19 fő) felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alapító okiratában és szakmai programjában szereplő tevékenységek megszervezése és irányítása, felügyelete.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Jogviszony létesítésének feltételeire, az illetményre és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt a 72/574-924-es számon. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postacím: 7827 Beremend Szabadság tér 1
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Felsőfokú végzettség 1/2000.(I.7) SZCSM. rend. 3. mell.-ben előírt szakirányú végzettség
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzata honlapján www.beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.30.

Álláspályázat intézményvezető Közművelődési- és Iskolai Könyvtár Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében

Közművelődési -és Iskolai Könyvtár Beremend intézményvezető


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Közös Önkormányzati Hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat intézmény alkalmazottai (2 fő) felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alapító okiratában és szakmai programjában szereplő tevékenységek megszervezése és irányítása, felügyelete.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkabér megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt a 72/574-924-es számon. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postacím: 7827 Beremend Szabadság tér 1
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, Felsőfokú végzettség a 39/2020. (X.30.) EMMI rend. 1. melléklet 5. pontjában előírt szakirányú végzettség
  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, Végzettségének és szakképzetts.-nek vagy az int. alaptevékenységének megfelelő jogv-ban szerzett legalább 3 éves szakmai gyak.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.01. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.14. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.15.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.30.

Zöldhulladék elszállítás

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtésről

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a következő időpontokban lesz elszállítva a zöldhulladék:

2023. október 18. – Önkormányzat
2023. november 6. – Dél-Kom
2023. november 20.- Önkormányzat

A gyűjtés kiterjed:

– ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű és
1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve)
– fűkaszálék (műanyag zsákba)
– falomb (műanyag zsákba)

Tájékoztatjuk, hogy
– amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag kerül,
munkatársainknak a kihelyezett növényi részeket nem áll
módukban elszállítani,
– a zsákolást és kötegelést csak úgy szabad elvégezni,
hogy az szóródás mentesen
alkalmas legyen a kézi emelésre, rakodásra,
a közterület tisztán tartása érdekében,
– a kötegeléshez kizárólag lebomló zsineg használható (műanyag és fém drót nem megengedett).
– a zsák megrakodása, terhelése alkalmazkodjon a zsák vastagságához,
súlya a 20 kg-ot ne haladja meg,
– a hulladék kihelyezése az előre megjelölt szállítási napon reggel 6 óráig történjen meg.

Theisz Ferenc
polgármester

Gondosóra program

A Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérési szándékukat.
A Gondosóra program, egy 0–24 órás Diszpécserszolgálat és a kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával működő, Európában egyedülálló program.

Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén: nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető.

A Gondosóra programban megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES.
Regisztrációs űrlap igénylése és kitöltése a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető.

Theisz Ferenc
polgármester

Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságot belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 m-en belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

(3) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése csak szeptember 15. és november 30. valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapokon kivételével naponta 9-16 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.
Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartalma alatt.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben vagy egy db tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oldani és parázslást meg kell szüntetni.
(6) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, vagy veszélyes hulladékot (műanyag, gumi, PVC, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai)”

Dr Vajda János
jegyző

Nyílt nap a cementgyárban

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Duna-Dráva Cement Kft. ismét megrendezi a nagysikerű Nyílt Napját a Beremendi Cementgyárban! Idén szeptember 15-én nyitjuk meg a Beremendi Cementgyár kapuit az érdeklődők előtt, hogy egy információban és élményekben gazdag napot biztosítsunk számukra. A résztvevők gyár és bányalátogatáson vehetnek részt, ahol megismerhetik az alkalmazott technológiákat és eszközöket. Sőt, a legkisebbek is megtalálják a kedvükre való szórakozási lehetőségeket: népi fa játékok, logikai fejtörők és arcfestés várja őket.

Az eseményről szóló Facebook posztot az alábbi linken tekinthető meg: https://www.facebook.com/dunadravacement/videos/1041758440530534

Az eseményen a részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött! Regisztrálni szeptember 8. 12:00 óráig lehet az alábbi linken keresztül!

Theisz Ferenc
polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. augusztus 29. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. augusztus 30-31. napjai, ugyanebben az időben.

 

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

LYNX PROGRAM Információk a Jelentkezők részére

Program részletei:

 1. A Magyar Honvédség MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Lynx-zászlóalj – Hódmezővársárhely 2023. szeptember 11-ei hatállyal megalakul.
 2. A Lynx-zászlóalj üres legénységi beosztásaiba, valamint a programban történő részvételre az a polgári személy jelentkezhet, aki a szerződéses szolgálati viszony létesítésével vállalja a szerződéses katonai szolgálatot.
 3. A programban résztvevő hivatásos és szerződéses állományú katona megemelt összegű illetményre jogosult kezdő legénységi beosztás esetén a minimális emelt összegű illetmény mértéke bruttó 737.000 Ft
 4. Bevonultatás tervezett időpontja: szeptember 11.
 5. Bevonultatás tervezett helyszíne: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár
 6. Kiképzés időtartama: 6+2 hét.
 7. Szükséges dokumentumok:
 8. személyi igazolvány
 9. lakcímkártya
 10. TAJ kártya
 11. Adóazonosító jel kártya
 12. a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
 13. feddhetetlen erkölcsi bizonyítvány
 1. Bevonulás napján egyszerűsített orvosi vizsgálat kerül végrehajtásra a helyszínen – a fizikai alkalmassági vizsgálat 2 héten belül kerül végrehajtásra
 2. A legénységi (lövész) beosztásokba kerülő személyekkel szemben támasztott kompetenciák:
 1. a) Személyes kompetenciák:
 2. aa) fegyelmezettség,
 3. ab) pszichés- és fizikai terhelhetőség,
 4. ac) megbízhatóság,
 5. ad) alkalmazkodóképesség,
 6. ae) kötelességtudat,
 7. af) állóképesség.
 1. b) Kognitív kompetenciák:
 2. ba) legalább érettségi végzettség bizonyos beosztásokba,
 3. bb) fegyverek iránti érdeklődés,
 4. bc) az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.
 5. bd) bizonyos beosztásokba jogosítvány
 6. a) kommendáns („A” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 7. b) gépkocsivezető („B” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 8. c) gépkocsivezető („C” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 9. d) gépkocsivezető („E” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 1. c) Szociális kompetenciák:
 2. ca) csoportban tevékenykedés, együttműködés,
 3. cb) lojalitás,
 4. cc) parancsok, utasítások megértése és végrehajtásának képessége.

A Lynx-programba jelentkezők a világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére lesznek kiképezve. A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, az állandó készenlét, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A 2023. szeptember 11-én kezdődő alapkiképzésen, a Lynx program keretében bevonuló legénységi állomány részére az alábbi lehetőségeket tudja biztosítani a kiképzést is végző MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár:

 • Elhelyezés három legénységi épületben, frissen festett 6-10 fős elhelyezési körletekben.
 • Vizesblokkok elhelyezési szintenként biztosítva (nők és férfiak részére külön-külön).
 • Elhelyezési szintenként teakonyha használata.
 • KANTIN szolgáltatás biztosított.
 • Beltéri konditerem, sportcsarnok használata.
 • Kültéri sportkomplexum használati lehetősége (futópálya, tornakert).

Kiképzési foglalkozások során az alábbiakban feltüntetett munkarendre számíthatnak a jelentkezők:

 • Heti szolgálatteljesítési idő: maximum heti 70 óra.
 • Napi szolgálatteljesítési idő: hétfőtől-csütörtökig 06:00-18:00, pénteken 06:00-16:00.
 • Körletelhagyás: hétvégente (péntek 16:00-tól legkésőbb hétfő 06:00-ig).

LYNX Harcos pilot program – alapkiképzés és lövész alapozó felkészítés

A LYNX Harcos program alapkiképzés és a lövész alapozó felkészítés 3 fő részből áll: 5 hét Alapkiképzés, 1 hét Ügyintézési hét, 2 hét Lövész alapozó felkészítés.

Az alapkiképzés fokozatosság elvére felépített fizikai felkészítésből, elméleti és nagyrészt gyakorlati foglalkozásból áll. Az alapkiképzés során megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését.

Az alapkiképzés befejezését követően a kiképzendő állomány egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi vizsgálatból, pszichikai vizsgálatból, illetve fizikai alkalmassági felmérésből áll (3200 méter futást, felülést és fekvőtámaszt tartalmaz, az utóbbi kettő végrehajtására 2-2 perc áll rendelkezésre).

A Lövész alapozó felkészítés során megismerik további fegyverek kezelését és bővítik a harcászati ismereteiket.

A célalakulatnál „bentlakásos” alapkiképzés kerül végrehajtásra, a hétvégén az alapkiképzést végrehajtók otthonukba távozhatnak.

A kiképzés során nyilvános ünnepélyes katonai eskü kerül végrehajtásra.

Jelentkezés:

Pécs, Kisfaludy Sándor utca 5.

Ügyfélfogadási idő:               Hétfő – Csütörtök                 Péntek

                                               08:00 – 15:30                         08:00-12:00

Telefon: 06-72/513-900

E-mail: baranya.toborzo@mil.hu

https://iranyasereg.hu/lynx/

Nyelv kiválasztása»
Megszakítás