LYNX PROGRAM Információk a Jelentkezők részére

Program részletei:

 1. A Magyar Honvédség MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Lynx-zászlóalj – Hódmezővársárhely 2023. szeptember 11-ei hatállyal megalakul.
 2. A Lynx-zászlóalj üres legénységi beosztásaiba, valamint a programban történő részvételre az a polgári személy jelentkezhet, aki a szerződéses szolgálati viszony létesítésével vállalja a szerződéses katonai szolgálatot.
 3. A programban résztvevő hivatásos és szerződéses állományú katona megemelt összegű illetményre jogosult kezdő legénységi beosztás esetén a minimális emelt összegű illetmény mértéke bruttó 737.000 Ft
 4. Bevonultatás tervezett időpontja: szeptember 11.
 5. Bevonultatás tervezett helyszíne: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár
 6. Kiképzés időtartama: 6+2 hét.
 7. Szükséges dokumentumok:
 8. személyi igazolvány
 9. lakcímkártya
 10. TAJ kártya
 11. Adóazonosító jel kártya
 12. a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
 13. feddhetetlen erkölcsi bizonyítvány
 1. Bevonulás napján egyszerűsített orvosi vizsgálat kerül végrehajtásra a helyszínen – a fizikai alkalmassági vizsgálat 2 héten belül kerül végrehajtásra
 2. A legénységi (lövész) beosztásokba kerülő személyekkel szemben támasztott kompetenciák:
 1. a) Személyes kompetenciák:
 2. aa) fegyelmezettség,
 3. ab) pszichés- és fizikai terhelhetőség,
 4. ac) megbízhatóság,
 5. ad) alkalmazkodóképesség,
 6. ae) kötelességtudat,
 7. af) állóképesség.
 1. b) Kognitív kompetenciák:
 2. ba) legalább érettségi végzettség bizonyos beosztásokba,
 3. bb) fegyverek iránti érdeklődés,
 4. bc) az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.
 5. bd) bizonyos beosztásokba jogosítvány
 6. a) kommendáns („A” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 7. b) gépkocsivezető („B” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 8. c) gépkocsivezető („C” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 9. d) gépkocsivezető („E” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
 1. c) Szociális kompetenciák:
 2. ca) csoportban tevékenykedés, együttműködés,
 3. cb) lojalitás,
 4. cc) parancsok, utasítások megértése és végrehajtásának képessége.

A Lynx-programba jelentkezők a világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére lesznek kiképezve. A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, az állandó készenlét, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A 2023. szeptember 11-én kezdődő alapkiképzésen, a Lynx program keretében bevonuló legénységi állomány részére az alábbi lehetőségeket tudja biztosítani a kiképzést is végző MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár:

 • Elhelyezés három legénységi épületben, frissen festett 6-10 fős elhelyezési körletekben.
 • Vizesblokkok elhelyezési szintenként biztosítva (nők és férfiak részére külön-külön).
 • Elhelyezési szintenként teakonyha használata.
 • KANTIN szolgáltatás biztosított.
 • Beltéri konditerem, sportcsarnok használata.
 • Kültéri sportkomplexum használati lehetősége (futópálya, tornakert).

Kiképzési foglalkozások során az alábbiakban feltüntetett munkarendre számíthatnak a jelentkezők:

 • Heti szolgálatteljesítési idő: maximum heti 70 óra.
 • Napi szolgálatteljesítési idő: hétfőtől-csütörtökig 06:00-18:00, pénteken 06:00-16:00.
 • Körletelhagyás: hétvégente (péntek 16:00-tól legkésőbb hétfő 06:00-ig).

LYNX Harcos pilot program – alapkiképzés és lövész alapozó felkészítés

A LYNX Harcos program alapkiképzés és a lövész alapozó felkészítés 3 fő részből áll: 5 hét Alapkiképzés, 1 hét Ügyintézési hét, 2 hét Lövész alapozó felkészítés.

Az alapkiképzés fokozatosság elvére felépített fizikai felkészítésből, elméleti és nagyrészt gyakorlati foglalkozásból áll. Az alapkiképzés során megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését.

Az alapkiképzés befejezését követően a kiképzendő állomány egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi vizsgálatból, pszichikai vizsgálatból, illetve fizikai alkalmassági felmérésből áll (3200 méter futást, felülést és fekvőtámaszt tartalmaz, az utóbbi kettő végrehajtására 2-2 perc áll rendelkezésre).

A Lövész alapozó felkészítés során megismerik további fegyverek kezelését és bővítik a harcászati ismereteiket.

A célalakulatnál „bentlakásos” alapkiképzés kerül végrehajtásra, a hétvégén az alapkiképzést végrehajtók otthonukba távozhatnak.

A kiképzés során nyilvános ünnepélyes katonai eskü kerül végrehajtásra.

Jelentkezés:

Pécs, Kisfaludy Sándor utca 5.

Ügyfélfogadási idő:               Hétfő – Csütörtök                 Péntek

                                               08:00 – 15:30                         08:00-12:00

Telefon: 06-72/513-900

E-mail: baranya.toborzo@mil.hu

https://iranyasereg.hu/lynx/

Tájékoztatás a Helyi Iparűzési Adó devizában történő megfizetéséről

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be, megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

A Magyar Államkincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Az adózók erre az elszámolási számlára 2023. január 1-jétől teljesíthetik euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Önkormányzat neve: Beremend Nagyközség Önkormányzat
Számla száma: 10024003-00001244-02120019
Számla IBAN száma: HU47 1002 4003 0000 1244 0212 0019

Önkormányzat neve: Kistapolca Község Önkormányzata
Számla száma: 10024003-00000283-02120017
Számla IBAN száma: HU12 1002 4003 0000 0283 0212 0017

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény2) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Beremend, 2023.01.17.

Tisztelettel:
Dr. Vajda János
jegyző

Nyelv kiválasztása»
Megszakítás