Napsugár Óvoda Beremend

Napsugár Óvoda Beremend

Székhelye – Postai címe: 7827 Beremend, Kossuth u. 37.
Tel.: 72/574-008
E-mail: ovoda(kukac)beremend.hu
Vezető: Sziliné Németh Tímea

Óvodánk önkormányzati fenntartású, négy csoportos, 95 gyermek befogadására alkalmas, a falu központjában jól megközelíthető helyen található. A csoportszobák szépek, játékeszközökkel jól ellátottak, derűs hangulatot árasztanak a hozzánk érkező gyermekek számára. Tornateremmel és só szobával rendelkezünk. Udvarunk két részre tagolt, zárt terület, ahol árnyékos és napos részek egyaránt megtalálhatók. Az óvodás életkort a gyermekek fontos fejlődési szakaszának tekintjük. Optimális környezetben, szeretetteljes légkörben minél biztosabb alapot szeretnénk nyújtani a gyermekek számára, hogy az óvodából kikerülve alkalmassá váljanak az iskolai életre. Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk mindazokat az alapelveket, célokat és feladatokat, melyet munkánk során betartani és megvalósítani kívánunk. Célunk olyan intézményi nevelés melyben elősegítjük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását. Feladatunk, hogy a gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetet, nyugodt, családias légkört biztosítsunk, melyben elsődleges tevékenységük a játék. Nevelésünkben kiemelt az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A tanulási folyamatban a külső világ tevékeny megismerésére helyezzük a hangsúlyt. Óvodánk 2012-től Madárbarát óvoda, 2013-tól a Zöld óvoda címet viseli. 2017 októberében óvodánk csatlakozott az Ovizsaru programhoz, mely nagycsoportos korú gyermekek részére lett kidolgozva. 2018 februárjától bekerültünk a Biztonságos óvoda programba is (közlekedésbiztonság). 2018 szeptemberétől a Boldogságóra programba is bekapcsolódtunk. Munkánk középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. A nevelés egész időtartamában, folyamatában jelen vagyunk. Szemléletmódunk gyermekközpontú, nevelésközpontú, ez képezi nevelőmunkánk alapját. Személyiségünkkel elfogadó, segítő mintává válunk a gyermekek számára. Benne élünk a gyermekek közösségében, látjuk, melyek a következő feladatok, milyen útmutatásra, serkentésre, milyen tevékenységre van szüksége a csoportnak és az egyes gyermekeknek. Nevelésfilozófiánk azonos. Nevelőtestületünk jól felkészült, jellemző ránk a humanizmus, az optimizmus, a segítőkészség, a gyermekszeretet. Életvitelünkben állandóan jelen van az önképzés, a továbbképzés, a szaktudás megújítása. Képesek vagyunk az új befogadására, az eredményes együttműködésre. Legjobb tudásunk szerint neveljük a gyermekeket.

Beremend, 2018. szeptember 01.

Sziliné Németh Tímea

óvodavezető  a nevelőtestület nevében

Pedagógiai programunk

Nyelv kiválasztása»
Megszakítás