Álláspályázat intézményvezető Közművelődési- és Iskolai Könyvtár Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében

Közművelődési -és Iskolai Könyvtár Beremend intézményvezető


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Közös Önkormányzati Hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat intézmény alkalmazottai (2 fő) felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alapító okiratában és szakmai programjában szereplő tevékenységek megszervezése és irányítása, felügyelete.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkabér megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt a 72/574-924-es számon. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postacím: 7827 Beremend Szabadság tér 1
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, Felsőfokú végzettség a 39/2020. (X.30.) EMMI rend. 1. melléklet 5. pontjában előírt szakirányú végzettség
  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés, Végzettségének és szakképzetts.-nek vagy az int. alaptevékenységének megfelelő jogv-ban szerzett legalább 3 éves szakmai gyak.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.01. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.14. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.15.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.30.
Nyelv kiválasztása»
Megszakítás