Parlagfű elleni védekezés
Parlagfű elleni védekezés
2020-06-11 09:11:13

Tisztelt beremendi lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy minden földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. (Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés)

Felhívom figyelmüket az alábbiakra:

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan, a termőföld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.

A védekezés legegyszerűbb módja a kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás.

A parlagfűvel fertőzött területek felkutatása külterületen a járási hivatalok, belterületen az önkormányzat jegyzőjének hatásköre. A hatóság feladata a közérdekű védekezés elrendelésére terjed ki.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha a földhasználó időközben maga eleget tesz a kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága, mértéke tehát földterületenként 15.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjed.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül, adók módjára behajtható.

Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokat ellátni szíveskedjenek!

Beremend, 2020. június 10.

dr. Korossy Ildikó s.k.
jegyző