Pályázat - mikrovállalkozások 2020
Pályázat - mikrovállalkozások 2020
2020-07-30 07:09:24

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete(7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a támogatást nyújtson újonnan létesülő, illetve működő mikro-vállalkozásoknak. Ezáltal növelje a vállalkozói aktivitást, versenyképességet, innovációs képesség ösztönzését, továbbá segítséget nyújtson a munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához.

A pályázat tárgya:

Támogatás vehető igénybe mikro-vállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó a Beremend Nagyközség Képviselőtestületének 7/2018. (VI.27.) számú rendelet 4 § 2. bekezdésében meghatározott tevékenységre, amely szerepel a mikro-vállalkozás bejegyeztetett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenységre.

A támogatás forrása, mértéke:

Beremend Nagyközség 2020. évi költségvetésben "vállalkozói támogatás" előirányzatra elkülönített 2.500.000,- Ft. Megítélhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a, de minimum: 100.000 Ft., maximum: 1.000.000 Ft.

Lényeges változások az előző évekhez képest:

- Nem állapítható meg támogatás a pályázó részére, ha nem éri el az összes pontszám 40%-át.

- Jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság esetén vállalniuk kell, hogy a munkavállalói létszámot megemelik, és a megnövelt átlagos statisztikai létszámot legalább egy évig fenntartják.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje, módja:

2020. augusztus 24-ig között lehet, az Önkormányzathoz az általa rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatványok és a pályázat részletes kiírása elérhetőek Beremend Nagyközség Önkormányzatának honlapján (www.beremend.hu), papír alapon beszerezhető a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen.

Részletes információ és tájékoztatás:

Harcosné Illés Orsolyánál személyesen vagy muszak3@beremend.hu, 06-72/574-925