Óvodai dajka álláslehetőség
Óvodai dajka álláslehetőség
2017-06-29 14:26:33

Napsugár Óvoda Beremend a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napsugár Óvoda Beremend óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.09.01-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend, Kossuth utca 37.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai dajka feladatok ellátása részletes munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Óvodai munkában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

• kiváló szintű empatikus magatartás és konfliktuskezelési képesség,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziliné Németh Tímea intézményvezető nyújt, a 06-72-474-238 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Napsugár Óvoda Beremend címére történő megküldésével (7827 Beremend, Kossuth utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
• Személyesen: Sziliné Németh Tímea, Baranya megye, 7827 Beremend, Kossuth utca 37. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.