Álláshirdetés - szocális és hatósági ügyintéző
Álláshirdetés - szocális és hatósági ügyintéző
2018-07-03 08:02:09

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.08.27- től - 2020. december 31-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 9. és 14. pont szerinti feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szociális és hatósági ügyek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző,
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt, a 06/72/574-924 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1696 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és hatósági ügyintéző.
• Személyesen: Dr. Kerekes Ferenc, Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.