Aljegyző állás
Aljegyző állás
2017-08-30 08:50:02

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) és a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályában rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam -jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítésés ,
• közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• kiváló szintű problémamegoldó képesség, koordinációs és szervezési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III.20.) Korm. R. 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, nyilatkozat arra vonatkozóan hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget, nyilatkozat arra vonatkozóan , hogy a személyes adatainak a pályázatban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes Ferenc jegyző nyújt, a 06-72-574-921 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1994/2017 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
• Személyesen: Dr. Kerekes Ferenc, Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.