navigaciju
Nove slike
Propisi

Beremend Nagyközség Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

 

  14/1996. (XI. 13.) önkormányzati rendelet          
    a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

  10/2002. (VII. 3.) önkormányzati rendelet                  
   az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési    tevékenység támogatásáról

  12/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelet        
  
a helyi környezet védelméről

  21/2005. (IX. 27.) önkormányzati rendelet                 
   a lakáscélú helyi támogatási formákról

  24/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet               
   a temetőkről és a temetkezésről

  1/2007. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
  
a talajterhelési díjról

  15/2007. (IX. 26.) önkormányzati rendelet                 
   Díszpolgári cím, Beremendért Emlékérem adományozásának rendjéről

  5/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelet
   a helyi építési szabályzatról

  11/2008. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 
  
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

  21/2009.(X. 28.) önkormányzati rendelet
   a vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről

 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet
   a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások feltételeiről

 11/2010. (V. 26.) önkormányzati rendelet                   
  
egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

 8/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
  az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
  fizetendő díjak mértékéről

 8/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet  
 
a települési környezet, a helyi építészeti értékek és a településkép védelméről

 11/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet   
 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 13/2013. (IX. 4.) önkormányzati rendelet
   a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

 2/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet                   
  
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

 7/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 
 
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

 8/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet                     
 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

 1/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  a közterület használat szabályairól

 2/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet  
 
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet   
  a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó   szociális és gyermekjóléti ellátásokról

6/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről 

10/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  a mezei őrszolgálat működéséről

 12/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról

16/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  
  
a helyi adókról

1/2016. (I. 12.) önkormányzati rendelet  
   
az önkormányzat hivatalának köztisztviselőit megillető illetményrendszer egyes elemeiről

2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet  
   
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

5/2016. (VI. 1.) önk. rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

7/2016.(VII. 27.) önk. rendelet

a vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről

 

11/2016. (XI. 30.) önk. rendelet

a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről

 

Kásád Község Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

5/2002. (VII. 26.) önk. rendelet      

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

 

10/2003. (V. 23.) önk. rendelet

a lakáscélú helyi támogatási formákról

 

15/2003. (VIII. 21.) önk. rendelet

a helyi környezet védelméről

 

13/2005. (X. 11.) önk. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről

 

7/2007. (III. 22.) önk. rendelet

a Helyi Építési Szabályzatról

 

11/2008. (X. 27.) önk. rendelete

a háziorvosi körzet megállapításairól

 

3/2012. (III. 22.) önk. rendelet

az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről

 

4/2012. (III. 22.) önk. rendelet

a közterület használat szabályairól

 

8/2013. (IX. 12.) önk. rendelet

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

 

3/2014. (III. 20.) önk. rendelet

az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

 

7/2014. (VIII. 28.) önk. rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

9/2014. (XII. 4.) önk. rendelete

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

 

11/2014. (XII. 18.) önk. rendelete

a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

 

3/2015. (II. 12.) önk. rendelet

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

 

4/2015. (II. 12.) önk. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

5/2015. (II. 27.) önk. rendelet

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

9/2015. (IX. 17) önk. rendelete

a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásról

 

10/2015. (X. 15.) önk. rendelete

a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről

 

13/2015. (XII. 22.) önk. rendelete

a helyi adókról

 

1/2016. (II. 12.) önk. rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

4/2016. (V. 26.) önk. rendelet

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának  zárszámadásáról 

 

8/2016. (XI. 29.) önk. rendelet

természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről

 

Kistapolca Község Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

6/1997. (VI. 25.) önk. rendelet

a természeti értékekkel rendelkező terület helyi védelem alá helyezéséről

 

5/2005. (VI. 2.) önk. rendelet

a Helyi Építési Szabályzatról

 

5/2007. (VII. 16.) önk. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről

 

19/2008. (IX. 31.) önk. rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

 

3/2009. (III. 27.) önk. rendelete

az 2006/129/EK irányelvnek való megfelelésről

 

4/2009. (III. 27.) önk. rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

 

3/2012. (III. 30.) önk. rendelet

az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről

 

8/2013. (IX. 6.) önk. rendelet

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

 

2/2014. (III. 21.) önk. rendelet

az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

 

6/2014. (VIII. 29.) önk. rendelet

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

9/2014. (XII. 5.) önk. rendelete

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

 

11/2014. (XII. 19.) önk. rendelete

a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

 

3/2015. (II. 13.) önk. rendelet

a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól

 

4/2015. (II. 13.) önk. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

5/2015. (II. 27.) önk. rendelet

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

 

9/2015. (XI. 20.) önk. rendelete

a helyi adókról

 

1/2016. (II. 12.) önk. rendelet

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

3/2016. (V. 26.) önk. rendelet

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

5/2016. (VI. 17.) önk. rendelet

az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 

 

8/2016. (XI. 25.) önk. rendelet

a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifatámogatás jogosultsági feltételeiről

 

10/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  a mezei őrszolgálat működéséről
10/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
  a mezei őrszolgálat működéséről