navigation
New images
Agriculture

A Siklósi Kistérség országos viszonylatban is rendkívül kedvezőnek számító éghajlati klímája, a valamint a termőtalajok jó minősége a mezőgazdaságának minden tekintetben fontos és meghatározó tényezője. Ahogy az egész Dél-Dunántúli Régióra is jellemző, a siklósi kistérségben is nagy arányt képvisel a többi ághoz képes a szántóföldi növénytermesztés.

Az összes termőterület 80 %-a szántó. A beremendi mikrotérségben - a kistérség többi mikro-térségével összehasonlítva is - magas a szántóterületek aránya. Az erdő és a legelő területek aránya jóval alacsonyabb a szántókénál, de még számottevő. A kert, gyümölcsös, szőlő nem foglal el jelentékeny arányt a termőterületek megoszlásában. A szántóterületeken belül kukorica 52%-os, a kalászosok 34,4%-os részesedéssel vannak jelen a vetésszerkezetben. A jól értékesíthető szója részesedése a kistérségi átlagnál is magasabb, a bevezetettségét jól jelzi, hogy az összes településen megtalálható, és mindenhol jelentős területeket foglal el (min 30-40 Ha)

Alacsony a szőlő, gyümölcs, zöldségtermesztésre fordított területek nagysága, ami jelzi, hogy a mezőgazdaságból élő őstermelők, mezőgazdasági kisvállalkozók a nagyüzemi gazdálkodással is csak támogatott formában eredményesen termeszthető, a kisgazdaság keretei közt azonban gazdaságtalan növénytermesztést gyakorolják. A szakértelmet, új technológiák alkalmazását megkívánó zöldség és gyümölcstermesztéshez nem állt fel szakértői támogatási rendszer.

A felnőtt képzésnek nincsenek hagyományai, így a szakmai továbbképzések rendszere sem épült ki. Inspiráció és támogatási rendszer hiányában kiszolgáltatottan a régi rutinok működtetik a mezőgazdasági kis vállalkozásokat. 2005. évben három mezőgazdasági Rt. működött a Siklósi Kistérségben: a Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet Rt, a Csányi Pincészet Rt és a Beremendi Mezőgazdasági Rt. A Beremendi Mezőgazdasági Rt. 2065 Ha területen folytatott növénytermesztést. Az utóbbi évek tulajdonosváltását (Belvárdgyulai Mg. Rt), átszervezését követően jelenleg a Beremendi Mezőgazdasági Zrt. 1965 Ha területen folytat növénytermesztés, mindössze 31 fő foglalkoztatásával.

A beremendi termőterületek másik meghatározó tulajdonosa a Bólyi Mezőgazdasági Rt., jelenleg a településen 1800-2000 ha területen gazdálkodik. Az Rt. szervezeti egysége a Kislippó – Beremendi Gazdaság. A kislippói körzetben (4 település~4400 ha) mintegy 150 főt foglalkoztatnak. Ebben a létszámban benne van a beremendi és sátorhelyi - 1000-1000 állatlétszámú –tejtermelő tehenészeti telep személyzete is. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy ebből hány foglalkoztatott beremendi munkavállaló.

A Bólyi Mezőgazdasági Rt. Beremenden működtet egy teljesen önálló elszámolású, mintegy 2000 állatból álló sertéstelepet is, mely 50-60 fő közti létszámot foglalkoztat (a beremendi lakosú munkavállalókról itt sincs adat.) 2005. évi adatok szerint Beremenden lakhellyel rendelkező földhasználók közül hét fő 10 hold alatti birtokkal, öt fő 10 és 50 hold közötti területnagysággal, egy fő 100 és 500 hold termőterülettel, a Beremendi MG Rt. pedig 1000 hold feletti területtel rendelkezik. Kilenc fő azoknak a Beremenden lakhellyel rendelkezőknek a száma, akik állattenyésztéssel foglakoznak. A Beremendi Mg Rt.-n kívül csak az egyéni gazdálkodási forma jellemző.