Művelődési Intézmények

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Szabadság tér 11.
Tel.: 72/574-014
Honlap: iskolaberemend.hu
E-mail: iskola@beremend.hu
Igazgató: Tekauer Aranka
Igazgatóhelyettes: Gősi Lászlóné

Napsugár Óvoda

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Kossuth u. 37.
Tel.: 72/574-008
E-mail: ovoda@beremend.hu
Vezető: Sziliné Németh Tímea
 
Bemutatkozás

 

 „Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal

a leghálásabb munka, ami a földünkön

osztályrészünkről jutott”.

(Brunszvik Teréz)

 

           

Óvodánk önkormányzati fenntartású, három csoportos, 75 gyermek befogadására alkalmas, a falu központjában jól megközelíthető helyen található. A csoportszobák szépek, játékeszközökkel jól ellátottak, derűs hangulatot árasztanak a hozzánk érkező gyermekek számára. Tornateremmel és só szobával rendelkezünk. Udvarunk két részre tagolt, zárt terület, ahol árnyékos és napos részek egyaránt megtalálhatók.

Az óvodás életkort a gyermekek fontos fejlődési szakaszának tekintjük. Optimális környezetben, szeretetteljes légkörben minél biztosabb alapot szeretnénk nyújtani a gyermekek számára, hogy az óvodából kikerülve alkalmassá váljanak az iskolai életre.

Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk mindazokat az alapelveket, célokat és feladatokat, melyet munkánk során betartani és megvalósítani kívánunk.

Célunk olyan intézményi nevelés melyben elősegítjük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségük kibontakozását.

Feladatunk, hogy a gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes környezetet, nyugodt, családias légkört biztosítsunk, melyben elsődleges tevékenységük a játék. Nevelésünkben kiemelt az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A tanulási folyamatban a külső világ tevékeny megismerésére helyezzük a hangsúlyt. Óvodánk 2012-től Madárbarát óvoda, 2013-tól a Zöld óvoda címet viseli.

Munkánk középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus.A nevelés egész időtartamában, folyamatában jelen vagyunk. Szemléletmódunk gyermekközpontú, nevelésközpontú, ez képezi nevelőmunkánk alapját.

            Személyiségünkkel elfogadó, segítő mintává válunk a gyermekek számára. Benne élünk a gyermekek közösségében, látjuk, melyek a következő feladatok, milyen útmutatásra, serkentésre, milyen tevékenységre van szüksége a csoportnak és az egyes gyermekeknek.

            Nevelésfilozófiánk azonos. Nevelőtestületünk jól felkészült, jellemző ránk a humanizmus, az optimizmus, a segítőkészség, a gyermekszeretet. Életvitelünkben állandóan jelen van az önképzés, a továbbképzés, a szaktudás megújítása. Képesek vagyunk az új befogadására, az eredményes együttműködésre. Legjobb tudásunk szerint neveljük a gyermekeket.

 

Beremend, 2016. január 1.

Zeller Józsefné óvodavezető

a nevelőtestület nevében

 

Bölcsőde

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Rákóczi u. 20.
Tel.: 72/474-158
E-mail: bolcsode@beremend.hu
Nyitvatartás: 06:00-16:30
Vezető: Herceg Csabáné
 
Bemutatkozás:
 
Intézményünk adaptált épületben működik 20 férőhellyel, egy gondozási egységben, 2 csoportra tagolva.
Biztosítjuk a családban élő három év alatti gyermekek életkorának és egyéni adottságainak megfelelő napközbeni ellátását, szakszerű nevelését – gondozását.
Elsődleges célunk a munkát vállaló családokkal megosztani a gyermekek nevelésével járó feladatokat, másrészt ellátást nyújtunk olyan gyermekek számára, akiknek az egészséges, kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges feltételeket az otthoni környezet nem, vagy csak részben tudja biztosítani.
Kisgyermeknevelőink szakképzettsége, hivatásszeretete nyújt biztonságot az optimális feltételek megteremtéséhez, nyugodt, szeretetteljes légkör kialakításához, mely játékra, aktivitásra ösztönzi gyermekeinket, és segíti az egészséges, harmonikus személyiség kibontakozását, pozitív énkép kialakulását.
Szülőkkel is olyan együttműködésre törekszünk, mely megalapozza a közös cél felé haladó utat: „a világra nyitott, derűs, kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket nevelni!”
Nevelési programjaink változatosak, mindig játéktevékenységhez kapcsolódnak.
Udvarunk gondozott, biztonságos, udvari játékaink változatos mozgáslehetőséget kínálnak gyermekeinknek.
Csoportszobáink tágasak, színesek, esztétikusak, a korosztálynak megfelelő méretű és minőségű bútorokkal vannak berendezve, melyekben sokféle játékkészlet várja a gyermekeket.
Bölcsődénk családbarát, nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek gyermekük bölcsődei életébe. Nyitottságunkat jellemzi, hogy már hagyománnyá vált közös programokat szervezünk a családokkal.
/ Anyák napi ünnepség, Kihívás napja, Gyermeknapi családi délután, Adventi készülődés /.
Zenebölcsit tartunk minden hónapban az otthon lévő kismamák és bölcsődés korú gyermekeik számára. Ezeken az összejöveteleken segítségünkre van egy zenepedagógus és zeneiskolás növendékei, akik hangszeres előadásaikkal színesítik foglakozásainkat.

Egyéb szolgáltatásaink:

A szülők eseti elfoglaltsága idejére gyermekfelügyeleti ellátástbiztosítunk, melyet 1-1 órára, de akár több napra is igénybe lehet venni térítési díj ellenében. Igény esetén étkezést is biztosítunk.
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által gyakorlóhellyé nyilvánították intézményünket, ami azt jelenti, hogy tanulókat is fogadhatunk, kiknek előírt szakmai gyakorlatát Bölcsődében kell letölteni.
Ellátási területünk bővítésével lehetőségünk van igény szerint a környező településekről jelentkező gyermekek felvételére is.
Sokrétű szolgáltatással igyekszünk a családokat és gyermekeiket kielégíteni!
Fontosnak tartjuk intézményünkben az együttműködést, a családias jó hangulatú légkör megteremtését és fenntartását, melyben a gyermekek mellett a felnőttek is jól érzik magukat!

„ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar, hogy közelebb legyen, a szívdobbanásunk.”

/ Birtalan Ferenc /

Bölcsőde galéria

 

Közművelődési és Iskolai Könyvtár

Székhelye - Postai címe: 7827 Beremend, Kossuth u. 2.
Tel.: 72/474-270
E-mail: konyvtar@beremend.hu
Vezető: Benedek Sándor