Tájékoztató - BARANYA-VÍZ Zrt.
Tájékoztató - BARANYA-VÍZ Zrt.
2020-08-04 13:46:17

Beremend településről több fogyasztói bejelentés érkezett a rossz vízminőséggel kapcsolatosan.
Legtöbb esetben a bejelentések valósak voltak, azaz a víz zavaros, barnás, vöröses színű volt.
Néhány esetben viszont előfordult, hogy a bejelentő nem tudta igazolni a zavarosodás tényét, azaz a helyszínre érkező szakemberek előtt megnyitva az ingatlanon lévő kerti-, konyhai-, vagy fürdőszobai csapot, azon tiszta, zavarosodás mentes víz folyt ki. Sajnos ezek a bejelentések a fogyasztók által a közösségi oldalakra (pl. Facebook) is felkerülnek, viszont ezek a fogyasztók a kivizsgálást követően arról már nem tesznek bejegyzést, hogy valótlan dolgot állítottak.
Fontos leszögezni, hogy a vízminőség romlás kizárólag esztétikai jellegű, egészségügyi problémát nem okozhat.
A valós problémák kialakulásának okai az alábbiak lehetnek:
- A víztermelő kutakból kitermelt víz megfelelő technológiai tisztítás (vas- és mangántalanítás) nélkül jut be a települési elosztóhálózatba, vezetékekbe. A vízellátás biztosítását három kút szolgálja a településen, melynek vas tartalma eltérő. Alacsonyabb fogyasztási időszakokban a Zrt. igyekszik azokat a kutakat üzemeltetni, melyek kisebb vas tartalmúak, azonban nagyobb vízfelhasználás esetén kénytelenek valamennyi vízbázist igénybe venni.
- A vezetékekben (főleg a régi, elöregedett eternit és vascsövekben) az előzőekben említett vas és mangán tartalom az évek során lerakódott és ezek helyi vízelszineződést okozhatnak, amikor leválnak a csőfalról. Ez főleg a csúcsidőszakokban, illetve a nyári nagy felhasználások alkalmával jellemző. Amikor a vízáramlás kicsi (jellemzően éjszakai időszakokban) a vas kiválik a csőfalra és ezen lerakódások kerülhetnek a vízáramlásba, amikor ismételten megemelkedik a fogyasztás.
- A fogyasztási szokások változása következtében a vezetékekben megváltoznak az áramlási viszonyok is, ennek következtében a lerakódások leválnak a csövek faláról és szabadon áramolva bejutnak a bekötővezetékeken keresztül az ingatlanok vízvételi lehetőségeihez, így azok használata esetén megjelennek a csapoknál, bojlereknél, WC-tartályoknál és az azokon keresztül kiengedett vízben.

A probléma megoldásának két fázisa:
1. Azt kell megoldani, hogy a rendszerbe már eleve tisztított víz kerüljön. Ennek érdekében a Képviselő-testület forrást biztosított a tervek elkészítésére. Ezek el is készültek, azonban a megvalósítás az év eleji vírusos időszak miatt csúszik. (víztermelő kutak tisztítása, új víztisztító technológia beiktatása a rendszerbe, valamint a vezeték rekonstrukciók).
2. Második lépcsőként a technológia elkészülte után a hálózatban leülepedett szennyeződéseket mechanikai tisztítással el kell távolítani. Ez a Szolgáltató feladata lesz.
Amíg ezek nem valósulnak, addig sajnos csak az eseti megoldások, azaz a hálózatöblítések nyújtanak ideiglenes megoldást.