Óvodapedagógus állás
Óvodapedagógus állás
2022-07-05 13:39:21

Napsugár Óvoda (Beremend Kossuth u. 37.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye 7827 Beremend Kossuth u. 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskolai óvodapedagógusi végzettség
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2022.szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Írásban 1 példányban és postai úton a következő címre beküldeni:
Napsugár Óvoda Beremend
Sziliné Németh Tímea részére
7827 Beremend Kossuth u.. 37.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

A pályázat elbírálási határideje: 2022.08.05

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
kozigallas.gov.hu honlapon
Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján www.beremend.hu
Beremend Nagyközség Önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon
Beremend Nagyközség Önkormányzat kábeltelevíziós hálózatán Kistapolca Község Önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon

Beremend, 2022.07.01.

Sziliné Németh Tímea
intézményvezető