LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A...
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A...
2020-03-26 11:27:09

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 15:00 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

-Magyarországra az Olasz Köztársaságból, a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból és az Iráni Iszlám Köztársaságból, Izraelből hazaérkező magyar állampolgárok tekintetében bevezetésre került hatósági házi karantén.

Kérjük, azokat a lakosokat, akik ugyan nem a fent említett országokból, de külföldről érkeznek haza, jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken:

hivatal@beremend.hu; 06-72-574-920

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a koronavírussal kapcsolatban csak hivatalos, megbízható forrásokból tájékozódjanak, az alábbi portálon, illetve a közösségi médiában: https://koronavirus.gov.hu/

https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

A koronavírussal kapcsolatban felmerülő kérdés esetén az alábbi információs vonalak állnak a lakosság rendelkezésére:

06 80 277 455

06 80 277 456

koronavirus@bm.gov.hu

Fentieken kívül minden aktuális információról tájékoztatást adunk a www.beremend.hu portálon, valamint a Beremend TV-ben. Kérjük kísérjék figyelemmel!

Theisz Ferenc sk.
polgármester

Kérjük mielőtt jelentkeznek a fenti elérhetőségek valamelyikén vegyék figyelembe az alábbiakat:

A kapcsolatfelvétel kizárólagos célja az Önök tájékoztatása, valamint a szükséges támogatás nyújtása. Ezért csak a segítségnyújtáshoz elengedhetetlenül szükséges információkkal kapcsolatban fognak az Önkormányzat munkatársai - Dr. Korossy Ildikó jegyző és Ádámszki Aliz hatósági és szociális ügyintéző - kérdéseket feltenni.

A jelentkezésük esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

Adatkezelés megnevezése és célja  A kezelt személyes adatok  Adatkezelés jogalapja  Az adatok tárolási ideje 
Tájékoztatás nyújtása; A megfelelő eljárás ismertetése fertőzésveszély esetén (pl.: egészségügyi ellátás rendje, ajánlott óvintézkedések stb.)  -Név (azonosítás érdekében) -Telefonszám/e-mail cím (kapcsolattartás érdekében) -Utazással érintett országok, valamint a koronavírus megbetegedés tüneteivel kapcsolatos kérdések (a megfelelő tájékoztatás érdekében, egészségügyi adatok gyűjtése nélkül)  Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk a))  A veszélyhelyzet megszűnésével az adatok törlésre kerülnek 
Önkéntes karanténban lévők támogatása; A 41/2020 (III.11.) Korm. rendelet az Önkormányzatok számára kötelezővé teszi a hatósági karanténban lévő személyekről való gondoskodást. Beremend Nagyközség Önkormányzata azonban segítséget kíván nyújtani azon személyek számára is, akik önkéntesen vonultak karanténba.  -Név (azonosítás érdekében) -Lakcím (a karantén földrajzi meghatározása érdekében) -Telefonszám/e-mail cím (kapcsolattartás érdekében)  Az adatgyűjtés az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk a)) alapul. Az adatok bizonyos esetekben közérdekből tovább kezelhetők (GDPR 6. cikk e))  A veszélyhelyzet megszűnésével az adatok törlésre kerülnek 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az adatszolgáltatás nem kötelező. Elmaradása esetén nem várható következmény. Az Önkormányzat a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az érintetti jogokat a 2016/679/EU rendelet (GDPR) III. fejezetében foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ennek megfelelően Önök bármikor tájékoztatást kérhetnek az adatkezelésről, illetve hozzáférhetnek a kezelt adataikhoz, helyesbíthetik is azokat. A hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, továbbá a közérdekű adatkezelésekkel kapcsolatban tiltakozási jogukkal is élhetnek. Amennyiben Önök az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést tapasztalnak bírósághoz fordulhatnak, amely soron kívül jár el az ügyben, illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetőségeiről a következő weboldalon található tájékoztatás: www.naih.hu.