Közmeghallgatás helyett
Közmeghallgatás helyett
2020-12-11 08:45:03

Tisztelt Választópolgárok!

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. 11. 19. napján az alábbi hirdetményt tette közzé:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett vészhelyzet ideje alatt testületi ülés, közmeghallgatás megtartására nincs lehetőség.
Ugyanakkor Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szeretné biztosítani a lehetőséget, hogy az állampolgárok írásban feltegyék kérdéseiket, javaslatokat tegyenek.
Kérdéseiket, észrevételeiket 2020. november 30-ig küldhetik el a jegyzo@beremend.hu e-mail címre, vagy bedobhatják a hivatal kiskapuja mellett felhelyezett postaládába.
A kérdező nevét, lakcímét kérjük feltűntetni.
A feltett kérdéseket 2020. december 10-ig megválaszoljuk.

Theisz Ferenc
polgármester”

A felhívásra 2 választópolgártól érkezett kérdés.
Theisz Ferenc Polgármester Úr a kérdéseket határidőn belül megválaszolta. A kérdéseket és válaszokat az alábbiakban olvashatják.

1. Kérdező:

„Tisztelt Polgármester Úr, Jegyzőasszony és Képviselőtestület!
Ezúton szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy írásban is fel lehet tennünk kérdéseinket a közmeghallgatásra. Jó ez a kezdeményezés örülnénk, ha megmaradna ez a rendszer,és a válasz a beremendi kábel tv-ben kapnánk, mert kérdéseimel a felső falu lakóit képviselem.
1, A kamionforgalom a főutcán elviselhetetlen. Naponta több mint 100 kamion megfordul, már hajnalban indulnak nagy sebességgel, kettesével. Ez az állapot novembertől február közepéig tart. Remegnek a házak, repednek a falak, a házak állapota romlik. A közlekedés is életveszélyes.
A répaszállító autók után a trágyaszállítók jönnek. Érdemben terveznek-e ez ügyben mihamarabb tenni valamit?
2, A gumis műhelynél lévő szelektív hulladékgyűjtők hónapok óta nincsenek ürítve.Sokan elégetik a műanyag szemetüket emiatt.
Mi az oka annak, hogy nem viszik el a szelektív szemetet?
3, A közelmúltban megjelent egy cikk, ami tényfeltáró módon beszámolt arról, hogy történt Buzási bácsi ház és pénz adományozása. Pletykaszinten már hallottuk ezt a faluban, de a riport ami korábban készült az ajándékozásról, nem ezt erősítette meg. Ha bebizonyosodnak a cikkben elhangzottak, tervezi-e az Ömkormányzat a volt jegyzőnk átvilágítását, a Jegyző Úr ittléte alatt kötött szerződések átnézésével kezdve.

Tisztelettel: …”

2. Kérdező:

„Theisz Ferenc polgármester részére!

Tisztelt Polgármester Úr

A közérdekű lakossági beadvány törvényes lázárása ügyében kezdeményeztünk tárgyalást júliusban dr. Korossy Ildikó jegyzővel. Bányatelek módosítási eljárásban feltárt hiányosságokkal kapcsolatos kérdéseket adtam át a jegyzőnek Magusics Mihály és Schwarcz Kiefer Patrik jelenlétében:

1. Várható-e intézkedés az Önkormányzat részéről a Beremendi-domb maradványában található természeti értékek megőrzése érdekében?

2. A tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján létesített 2841/3/1994 PBK számú Kristálybarlang védőpillér jelenleg még sértetlen. A pillér Nyaktagi részének bányászatához úgy adott jegyző szakhatósági hozzájárulást, hogy a kapcsolódó rendeleteket és határozatokat nem módosította az Önkormányzat. Várható-e 17/1992.( X. 28.) számú helyi rendelet visszavonása?

3. Beremend Szabályozási Terve 1998 óta „Minden esetben megtartandónak” írja elő a védőpillért. A jelenlegi Szabályozási Tervben még az eredeti 2122/1985 számú országos védelem alatt kijelölt védőpillér van feltüntetve. Mikor tervezi az önkormányzat a rendelet módosítását?

4. Közel ötszáz beremendi lakos közérdekű beadványának ügyintézése törvényesen lezárult-e?

A kérdések részletei és mellékletei:
https://drive.google.com/drive/folders/1iNulgpPTgKp1-vDSsDRsW4yDerL0nPqU?usp=sharing

Tisztelt Polgármester Úr!

Közmeghallgatásra feltett kérdésekre a „Beremendi Bánya” zárt facebook csoport tagjai nevében várjuk a képviselő-testület válaszát!

Közösségünk tagjai /jelenleg 127 –en/ szeretnének együttműködni az Önkormányzattal. Közösen dolgozzunk azon, hogy a mészkő bányászat befejezése után visszamaradó felszín újra hasznosítása a lehető legnagyobb mértékben kárpótolja Beremend természeti környezetében okozott tájrombolást!

2020. 11. 27.

Tisztelettel: …”  

1. Válasz:

„Tisztelt … Úr!

Örömmel vettem pozitív véleményét a közmeghallgatási témákban történő írásbeli tájékoztatás lehetőségének biztosításáról.
Az Ön által feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom:

1. A település „fő” utcájának rendkívül nagy teherforgalmi leterheltségéről:
Beremenden a probléma nem újkeletű, a korábbi és a jelenlegi település-vezetés is kereste, keresi a megoldási lehetőségeket. A forgalom csökkentésére az Ivándárdánál megépülő új határátkelő megnyitásakor lesz lehetőség. Ekkortól ugyanis a beremendi és udvari határátkelők tekintetében megszűnik a teherforgalom, az teljes egészében az ivándárdai határátkelőnél fog lebonyolódni. A teherforgalom ekként történő átszervezése jelentős változásokat eredményezhet a Kossuth Lajos utca forgalmi leterheltsége tekintetében.

2. Szelektív hulladékgyűjtők ürítése:
A szelektív hulladékgyűjtő edényekbe -annak ellenére, hogy már többször felhívtuk erre a lakosság figyelmét- sok esetben helyeznek el háztartási, egyéb hulladékot is. Amennyiben a hulladékgyűjtők kiürítésekor a Szolgáltató ezt észleli, nem viszi el a szelektív gyűjtőkben elhelyezett hulladékot. Így e probléma kiküszöbölésének lehetősége a település lakosainak kezében van azzal, hogy mindenkinek be kell tartania a hulladék szelektív gyűjtésének szabályait.

3. dr. Kerekes Ferenc szerződéskötéseivel kapcsolatos felvetés:
Buzási János bácsi adományával kapcsolatban felmerült tények miatt eljárás van folyamatban, melyet Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezett a hatáskörrel rendelkező hatóságnál. Az eljárás jogerős befejezését követően a Képviselő-testület dönthet arról, hogy indít-e dr. Kerekes Ferenc jegyzői tevékenységével összefüggésben, egyéb vizsgálatot.

Beremend, 2020. december 8.

Tisztelettel:
Theisz Ferenc
polgármester”


2. Válasz:

„Tisztelt … Úr!

Schwarcz-Kiefer Patrik, a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője a „Beremendi domb” jogi helyzetének megállapítása, illetve a természeti érték megőrzése érdekében több alkalommal közérdekű adatigényléssel élt, melyeket a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal), valamint több, az ügyben korábban eljárt hatósághoz (Baranya megyei Kormányhivatal, Pécsi Bányakapitányság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága stb.) nyújtottak be. A Hivatal az irattárában felelhető közérdekű adatokat tartalmazó iratokat a kérelmezők rendelkezésére bocsátotta. Ön és Schwarcz-Kiefer Patrik a Hivatalban folytatott személyes megbeszélés során elmondták, hogy a Pécsi Zöld Kör is kiemelkedő fontosságúnak ítélte meg az Önök által felvetett problémát, ezért a Zöld Kör az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordult.

Az Alapvető Jogok Biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó Helyettese, dr. Bándi Gyula, a Hivatal házasságkötő termébe zártkörű egyeztető megbeszélést hívott össze 2020. július 8. napjára. Ezen az egyeztető megbeszélésen kizárólag az Alapvető Jogok Biztosának Helyettese által meghívottak vehettek részt, így jelen voltak az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szakértői, a Duna-Dráva Cement Kft. munkatársai, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatója és Geológusa, a Baranya Megyei Kormányhivatal ügyintézője, a Pécsi Zöld Kör egy tagja, Heindl József, Magusics Mihály, Theisz Ferenc polgármester és dr. Korossy Ildikó jegyző.
Az egyeztető megbeszélésen Ön és Magusics Mihály, valamint az ügyben érintett, meghívott szakemberek ismertették álláspontjukat, és kerekasztal beszélgetés keretében az Alapvető Jogok Biztosának Helyettese részletesen tájékozódott a „Beremendi dombról”.

Dr. Bándi Gyula tájékoztatta a meghívottakat, hogy az iratokban foglaltakat, valamint a megbeszélésen jelen levő szakértők álláspontját elfogadja, megítélése szerint a lefolytatott hatósági eljárások tekintetében állásfoglalásra nincs szükség, az egyeztető megbeszélésen elhangzottakról és következtetéseikről írásbeli tájékoztatást fognak küldeni az érintetteknek.

Tekintettel arra, hogy Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától még nem érkezett meg a „Beremendi dombra” vonatkozó következtetéseket tartalmazó irat, ezért annak tartalma ismeretének hiányában új információk nem állnak rendelkezésemre az üggyel kapcsolatosan.

Beremend, 2020. december 8.

Tisztelettel:

Theisz Ferenc
polgármester”