Jegyzői állás Beremend
Jegyzői állás Beremend
2019-08-22 09:13:07

Beremend Nagyközség Önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Beremend Nagyközség Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81 § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Konyha és Étterem
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 33
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, 
Cselekvőképesség, 
Büntetlen előélet, 
Főiskola, 
jegyzői/aljegyzői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
Közigazgatási szakvizsga, 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, b) - a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudomány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti tartalommal
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata
• A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. • 
• A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 84-85 §-ai szerint összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beremend Nagyközség Önkormányzat Polgármestere nyújt, a 06/72/574-922 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2590/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. 
Személyesen: Beremend Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat Beremend Kásád és Kistapolca települések polgármesteri bírálják el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Társult községek esetében e helyben szokásos módon - 2019. augusztus 21. 
Beremend Önkormányzat kábeltelevíziós hálózatán - 2019. augusztus 21. 
Beremend és társult községek honlapján - 2019. augusztus 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.