Jegyzői állás - Beremend
Jegyzői állás - Beremend
2021-01-13 09:12:33

Beremend Nagyközség Önkormányzat - Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Beremend Nagyközség Önkormányzat - Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott jegyzői feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései valamint a vonatkozó helyi rendeletek és szabályzatok az irányadóak.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, jogász , okleveles közigazgatási mnenedzser szakképesítésszak vagy egyetemi jogász ,
• közigazgatási és vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jegyzői munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm rend. 1. mell. szerinti tartalommal., végzettséget igazoló okiratok másolata, szakvizsgát igazoló oklevél másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések, pályázó nyilatkozata személyes adatainak megismerésére vonatkozóan a döntéshozatali eljárásában résztvevők számára, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Theisz Ferenc polgármester nyújt, a 06-72-574-920 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat - Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Elektronikus úton Theisz Ferenc polgármester részére a polgarmester@beremend.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.beremend.hu - 2021. január 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. sz. rend. 6.cikk 1 bek. a, pontja alapján érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.