Beremendi Bölcsőde pályázatot hirdet
Beremendi Bölcsőde pályázatot hirdet
2022-02-07 13:26:42

Beremend Bölcsőde

(Beremend Rákóczi u. 20. )

pályázatot hirdet takarító munkakörre
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidőben határozatlan időre történő foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszony keretében

Munkavégzés helye:
Beremendi Bölcsőde 7827 Beremend Rákóczi u. 20.

Elvégzendő feladat: Takarítási feladatok ellátása Bölcsőde épületében és a közvetlen környezetében.(játszóudvarban és a járdán)

Bérezés:
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény alapján.

A munkakör legkorábban 2022. március 1-től tölthető be.

Pályázati feltételek:
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 Magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 intézménytakarítói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó okiratok:
 fényképes önéletrajz
 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.23

A pályázatok benyújtási módja:

A pályázatokat postai úton vagy E-MAILEN a bolcsode@beremend.hu címre kell benyújtani:
Postacím: Beremendi Bölcsőde 7827 Beremend Rákóczi u. 20.

A pályázatok elbírálási határideje: 2022.02.28/.


A pályázatok közzétételére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat közzétételre került
 Beremendi kábeltelevíziós hálózaton keresztül
 Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján
Herceg Csabáné
intézményvezető