Álláslehetőség - védőnő
Álláslehetőség - védőnő
2020-07-31 08:01:24

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7827 Beremend, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása Beremend és Kásád településeken a 49/2004. ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• védőnő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt, a 06-72-574-924 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (7827 Beremend, szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

• Elektronikus úton Wenhardt Renáta részére a munkaugy@beremend.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Beremend Önkormányzat kábeltelevíziós hálózatán - 2020. július 30.

• Beremend Önkormányzat honlapján - 2020. július 30.

• közigállás.gov.hu portálon - 2020. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.