Álláslehetőség - óvodapedagógus
Álláslehetőség - óvodapedagógus
2021-06-16 09:00:59

Napsugár Óvoda Beremend a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend, Kossuth utca 37.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Köznevelési Törvény, az Óvodai nevelés Országos Programjának, valamint a Napsugár Óvoda szakmai programjában foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
Főiskola, óvodapedagógus, 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
óvodapedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák: 
Jó szintű pedagógiai elhivatottság, igényes lelkiismeretes munkavégzés, megbízhatóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziliné Németh Tímea nyújt, a 06-72-574-008 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Napsugár Óvoda Beremend címére történő megküldésével (7827 Beremend, Kossuth utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
Elektronikus úton Sziliné Németh Tímea részére a ovodaberemend@gmail.com E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Beremend Nagyközség Önkormányzat honlapján - 2021. június 18. 
Napsugár Óvoda Beremend hirdetőtábláján - 2021. június 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.