Álláslehetőség - kistapolcai falugondnok
Álláslehetőség - kistapolcai falugondnok
2020-08-13 11:11:00

Kistapolca Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnok állás betöltésére.

Ellátandó feladatok:
Kistapolca Községben a falugondnoki feladatok ellátása.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony.

Pályázati feltétel:
- 8 általános iskolai bizonyítvány
- B típusú jogosítvány
- falugondnoki alapképzettség
- büntetlen előélet

Pályázat tartalmazza:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- eddigi tevékenységét,
- végzettségét, a szakképesítését igazoló okiratok másolatát,
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
- szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Végzettséget szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatokat Ambrus Lajosné polgármester részére kell benyújtani, 7827 Kistapolca Jókai u. 4. szám alatt.

Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázat közzétételének helye: Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal Honlapján és a helyi kábeltelevíziós hálózaton, valamint a község hirdetőtábláján.

A pályázat benyújtásának tényét, annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli a pályázati kiíró. a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Beremend, 2020. augusztus 10.

Ambrus Lajosné
polgármester