Álláshirdetés - intézményvezető
Álláshirdetés - intézményvezető
2018-10-05 08:22:11

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közművelődési- és Iskolai Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.12.01.- 2023.11.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
7827 Beremend, Kossuth u. 2.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési- és Iskolai Könyvtár vezetése, könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, Általános- és Zeneiskola tanulói részére tartós tankönyvek folyamatos biztosítása.
Pályázatok elkészítése. Magasabb vezetői feladatok szakszerű ellátása.
Pályázati feltételek: - Főiskola, közművelődési vagy könyvtáros
- Szakmai és vezetői tapasztalat
- legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai és fényképes önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetési, fejlesztési elképzelések,hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (7827 Beremend, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-könyvtáros
Személyesen: Theisz Ferenc polgármester
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.