Álláshirdetés - élelmezésvezető
Álláshirdetés - élelmezésvezető
2019-01-03 11:48:11

Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Konyha és Étterem élelmezésvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7827 Beremend Petőfi u. 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti és irányítja a Konyha munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Felelős a konyhában előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét, étlapot állít össze. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről, azok beszerzéséről, összeállítja a nyersanyagszükségletet. Nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet, elkészíti a nyersanyagkiszabást. Tevékenysége kiterjed a Napsugár Óvoda, az iskola, a bölcsőde és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos teendők ellátására.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető szakképesítés, vagy főiskola-dietetikus szakképesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség - egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- élelmezésvezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- szakács szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019 április 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7827 Beremend Szabadság tér 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
- Elektronikus úton Dr. Kerekes Ferenc jegyző részére a jegyzo@ beremend.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal 7827 Beremend Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-közigallas.gov.hu
- kábeltelevíziós hálózat
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beremend.hu honlapon szerezhet.