Vorschriften

Beremend Nagyközség Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

14/1996. (XI. 13.) önkormányzati rendelet          
a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
12/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelet        
a helyi környezet védelméről
21/2005. (IX. 27.) önkormányzati rendelet                
a lakáscélú helyi támogatási formákról
24/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelet              
a temetőkről és a temetkezésről
1/2007. (I. 24.) önkormányzati rendelet 
a talajterhelési díjról
15/2007. (IX. 26.) önkormányzati rendelet                  
Díszpolgári cím, Beremendért Emlékérem adományozásának rendjéről
5/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról
11/2008. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
8/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről

11/2013. (VII. 24.) önkormányzati rendelet   
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
13/2013. (IX. 4.) önkormányzati rendelet
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
2/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet                   
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
1/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
a közterület használat szabályairól
2/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet  
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól
5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet  
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó  szociális és gyermekjóléti ellátásokról
7/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás rendjéről  
10/2015. (I. 21.) önkormányzati rendelet
a mezei őrszolgálat működéséről
12/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
a továbbtanuló fiataloknak adható támogatásokról
16/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  
a helyi adókról
1/2016. (I. 12.) önkormányzati rendelet  
az önkormányzat hivatalának köztisztviselőit megillető illetményrendszer egyes elemeiről
7/2016.(VII. 27.) önk. rendelet
a vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
9/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelet
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
7/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások feltételeiről
1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
4/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelet
a településkép védelméről
5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
7/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelet
a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
8/2019. (XI. 19.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
9/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról
13/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Kistapolca Község Önkormányzata rendeleteinek nyilvántartása

6/1997. (VI. 25.) önk. rendelet
a természeti értékekkel rendelkező terület helyi védelem alá helyezéséről
5/2005. (VI. 2.) önk. rendelet
a Helyi Építési Szabályzatról
5/2007. (VII. 16.) önk. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről
3/2012. (III. 30.) önk. rendelet
az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről
8/2013. (IX. 6.) önk. rendelet
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
2/2014. (III. 21.) önk. rendelet
az önkormányzat pénzügyi támogatásairól
6/2014. (VIII. 29.) önk. rendelet
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
9/2014. (XII. 5.) önk. rendelete
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
3/2015. (II. 13.) önk. rendelet
a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól
4/2015. (II. 13.) önk. rendelet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
5/2015. (II. 27.) önk. rendelet
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
9/2015. (XI. 20.) önk. rendelete
a helyi adókról
5/2016. (VI. 17.) önk. rendelet
az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
4/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
7/2017. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
8/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
11/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
reklámokról és reklámhordozók elhelyezéséről
1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
3/2019. (III. 15.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
a településkép védelméről
5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
6/2019. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet
a falugondnoki szolgálatról
8/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelet
a természetben nyújtott egyszeri szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
10/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelet
a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról
11/2019. (XI. 15.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról